EPTA Frans Schreuderprijs

EPTA Nederland wil graag toekomstige pianodocenten en pianisten stimuleren om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun vak. Daarom is er een prijs* in het leven geroepen, die sinds 2013 vernoemd is naar Frans Schreuder, grondlegger en erelid van EPTA Nederland.

In aanmerking komen werkstukken, scripties en masteronderzoeken van studenten piano (bachelor- of masterstudie muziek) aan één van de conservatoria. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €750 en de mogelijkheid om een artikel te publiceren in het Piano Bulletin. De inzendingen worden anoniem beoordeeld. De winnaar ontvangt de prijs tijdens het nationale congres in november en verzorgt een korte presentatie.

* voorheen Methodiekprijs

Winnaar 2016 ….

De EPTA Frans Schreuderprijs 2016 is gewonnen door Christos Papandreopoulos van het Conservatorium van Amsterdam, voor zijn master research getiteld:

Towards a Genealogy of dynamics…
The structural dimension of dynamics and tempo modifications in performance

Begeleiders: John Koslovski, Michiel Schuijer

De prijs is door Flor Verhey te Ede uitgereikt, tijdens het jaarlijkse congres op 19 november 2016.

2016-christospap

Uit het juryverslag:

The aim of the research is to examine and expand Heinrich Schenker’s axiom that dynamics are organized according to the deep musical structure of a piece instead of being superficial additions. Along theoretical lines it is argued that dynamics and tempo modifications should be treated as interrelated and that only a flexible musical analysis can be valuable for performance.

The jury values greatly the choice of this subject where analysis and performance meet. The thesis proves to be intellectually rewarding and inspiring; it is an original and courageous attempt to expand and challenge the analytical system of a giant like Schenker. Deep thought on several musical examples and theoretical concepts, like the meaning of a dynamic swell, is coupled to references to aural examples of great masters on the piano, which strengthens the reasoning.

One of the important conclusions is that a performance should never be a dry demonstration of analytic facts; at the same time, a thorough analysis can support the decisions a performer has to make (p.39). In other words: the truths of analysis and performance reign on different levels.

The author offers excellent food for thought on the subject and this ‘food’ deserves to be served at a wide table of colleagues.

De scriptie zal bewerkt worden tot een artikel in Piano Bulletin (2017).

Jury 2016

Willy Muller – voormalig hoofdvakdocent piano en vakmethodiek aan het Utrechts Conservatorium
Marjès Benoist – werkzaam bij de Sweelinck Academie voor jong talent aan het Conservatorium van Amsterdam en voormalig methodiekdocent
Robert Harris – docent piano en vakmethodiek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen en neurowetenschapper aan het Universitair Medisch Centrum Groningen
Secretariaat jury – Flor Verhey

 

2017

Nieuwe inzendingen moeten vóór 1 september 2017 binnen zijn.
De prijs wordt vanaf 2017 georganiseerd door bestuurslid Olga de Kort.

Secretariaat

Olga de Kort
tel.nr.: 0651662366

De prijs is mede tot stand gekomen door een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds (Ankie Wiegant-Brinkgreve Fonds). Het beeldje voor de winnaars in 2013-2016 was ontworpen door Ragonda IJtsma.