EPTA Frans Schreuderprijs

EPTA Nederland wil graag toekomstige pianodocenten en pianisten stimuleren om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun vak. Daarom is er een prijs* in het leven geroepen, die sinds 2013 vernoemd is naar Frans Schreuder, grondlegger en erelid van EPTA Nederland.

In aanmerking komen werkstukken, scripties en masteronderzoeken van studenten piano (bachelor- of masterstudie muziek) aan één van de conservatoria. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €750 en de mogelijkheid om een artikel te publiceren in het Piano Bulletin. De inzendingen worden anoniem beoordeeld. De winnaar ontvangt de prijs tijdens het nationale congres in november en verzorgt een korte presentatie.

* voorheen Methodiekprijs

Winnaar 2018 ….

De EPTA Frans Schreuderprijs 2018 is gewonnen door Joana Rolo van het Codarts Conservatorium te Rotterdam, voor haar master research getiteld: From soloist interpreter to accompanist improviser: becoming a dance accompanist.

 

De scriptie zal bewerkt worden tot een artikel in Piano Bulletin nr.1, 2019.

 

Jury 2018

Bastiaan van der Waals – docent methodiek klassiek piano, bijvak klassiek piano en harmonie aan de piano aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, docent methodiek klassiek piano bij Codarts Rotterdam.
Marjès Benoist – pianodocent aan Jong Talentleerlingen van de Academie voor Muzikaal Talent (AMT) in het Utrechts Conservatorium, voormalig methodiekdocent en pianodocent aan de Sweelinck Academie voor Jong talent aan het Conservatorium van Amsterdam.
Robert Harris – docent vakmethodiek piano en Course Leader Practice Based Research aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen en onderzoeker bij het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Kenniscentrum Kunst en Samenleving, Hanzehogeschool Groningen.

Secretariaat jury: Olga de Kort  – pianodocent, musicoloog en muziekjournalist.
 

2019

Nieuwe inzendingen moeten vóór 1 september 2019 binnen zijn.
De prijs wordt vanaf 2017 georganiseerd door bestuurslid Olga de Kort.

Secretariaat

Olga de Kort
tel.nr.: 0651662366

De prijs is mede tot stand gekomen door een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds (Ankie Wiegant-Brinkgreve Fonds). Het beeldje voor de winnaars in 2013-2016 was ontworpen door Ragonda IJtsma.