De Landelijke Graadexamens Piano (LGP) zijn een onderdeel van EPTA Nederland, waarbij leerlingen van EPTA-leden in staat worden gesteld om theoretisch en praktisch examen te doen op elf verschillende niveaus  (graden). De examens vinden jaarlijks plaats in de periode maart-april op verschillende locaties verspreid over heel Nederland.

Het doel van de graadexamens is om de deelnemende kandidaten te motiveren en te stimuleren. De graadexamens halen het pianospel uit de sfeer van vrijblijvendheid, echter zonder het speelplezier uit het oog te verliezen.

In 2019 hebben 400 kandidaten – leerlingen van 98 docenten – een graadexamen gedaan en daarvan is iedereen, op een paar kandidaten na, geslaagd. In 2020 konden de examens helaas niet doorgaan vanwege Covid-19.

 

GRAADEXAMENS 2021

De examens vinden plaats op zaterdagen en zondagen in maart en april op locaties in het hele land. Zie examenlocaties.
De data waarop de graadexamens in 2021 plaatsvinden zijn:
27 en 28 maart, 10 en 11 april, 17 en 18 april en 24 en 25 april.

 

VOOR KANDIDATEN

Als je pianodocent lid is van EPTA Nederland, kun je via je docent deelnemen aan de graadexamens. Het examen bestaat uit een speelexamen in de vorm van een concertje en een theorie-examen. De examens beginnen al op een eenvoudig niveau (A1) en je kunt doorgroeien via A2 naar B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2 en uiteindelijk naar graad F.
Voordeel van graadexamens is dat je een doel hebt om naar toe te werken. Ook weet je zeker dat je kennis van theorie gelijk opgaat met je pianospel. Overleg met je docent over aanmelding, de graad die je kunt doen en het repertoire.

 

KANDIDAATGEGEVENS-DROPBOX

Kandidaten kunnen hun gegevens invullen in deze dropbox.
Het is dan gemakkelijker voor de docent om de kandidaat aan te melden (van 4 t/m 17 januari).
De dropbox is open vanaf maandag 7 december.

 

VOOR DOCENTEN

De examens zijn openbaar toegankelijk. Wilt u zich op de hoogte stellen hoe het er bij een examen aan toegaat? U bent van harte welkom om een keer te komen luisteren.

Aanmelden en beheren van examenkandidaten gebeurt op de oude website, via Mijn-LGP.

U moet uiterlijk 6 weken voor de examendatum het repertoire ingevoerd hebben. In het ledendeel van deze website (downloads) vindt u alle informatie over de graadexamens: deelnamevoorwaarden, speeleisen, theorie-eisen etc.

 

CONTACT

Liesbeth Eggen, landelijk coördinator: graadexamens@eptanederland.nl
Liesbeth Eggen, administratie graadexamens: lgp@eptanederland.nl

 

BANKREKENINGNUMMER GRAADEXAMENS

Het bankrekeningnummer van de Graadexamens is: ING 5081611 t.n.v. EPTA Nederland.
IBAN nummer: NL51INGB0005081611
BIC code: INGBNL 2A
Een graadexamen betalen kan ook met IDEAL, klik daarvoor hier.