Deelnamevoorwaarden en informatie voor kandidaten (2018)

printversie

 

ALGEMEEN

 1. Deelname aan de Landelijke Graadexamens Piano (LGP) staat open voor leerlingen van EPTA-leden.
 2. De kandidaat, bij minderjarigheid een ouder/verzorger, gaat akkoord met deze “Deelnamevoorwaarden”.

 

INSCHRIJVING

 1. De kandidaat/ouder/verzorger kan vanaf maandag 11 december 2017 zijn/haar gegevens invullen op www.eptanederland.nl/graadexamens in de “kandidaatgegevens-dropbox”.
 2. De docent kan de kandidaat inschrijven vanaf dinsdag 9 t/m zondag 21 januari 2018.
 3. De kandidaat/ouder/verzorger maakt het examengeld à 36,- over op IBAN nummer: NL51INGB0005081611 t.n.v. EPTA Nederland, o.v.v. naam docent, naam kandidaat en graad.
  N.B. Indien de betaling niet op dinsdag 23 januari door EPTA Nederland is ontvangen, vervalt de inschrijving.
 4. Per locatie kan een beperkt aantal kandidaten examen doen. Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving. In overleg met de docent kan de kandidaat voor een 2e (en 3e) reservelocatie kiezen. Indien alle gekozen locaties overtekend zijn zal restitutie van het examengeld plaatsvinden. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een locatie behoudt EPTA zich het recht voor deze locatie te annuleren. Is er geen mogelijkheid tot plaatsing op een andere locatie zal restitutie van het examengeld plaatsvinden.
 5. De kandidaat/ouder/verzorger krijgt in de eerste helft van februari bericht van de EPTA over eventuele plaatsing.
 6. De kandidaat/ouder/verzorger ontvangt uiterlijk twee weken voor de examendatum het rooster van de examendag. Dat is dan ook te vinden op de volgende pagina: www.eptanederland.nl/graadexamens (locatie en datum kiezen).
 7. Wanneer een kandidaat door ziekte of andere tijdig gemelde gewichtige redenen (dit ter beoordeling van de EPTA) niet op de ingeroosterde tijd kan verschijnen zal zo mogelijk een alternatieve locatie/datum worden aangeboden.
 8. Bij annulering van het examen volgt geen restitutie van het examengeld.

 

GRAAD EN REPERTOIRE

 1. De docent bepaalt voor welke graad de kandidaat op kan gaan.
 2. De docent kiest samen met de kandidaat het te spelen repertoire. Dit bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 stukken. Voor de graden A1, A2, B1, B2, C1 en C2 moet worden gekozen uit de door de EPTA gepubliceerde repertoirelijsten. Voor de graden D en E gelden de niveaus van respectievelijk de trappen V en VI/VII van Kloppenburg.
 3. De docent voert het repertoire uiterlijk zes weken voor het examen in op de site van de EPTA in Mijn-LGP.

 

EXAMEN

 1. Het examen bestaat uit twee onderdelen: een speel- en een theorie-examen.
 • Het speelexamen is in de vorm van een concert en is openbaar toegankelijk. Ouders, docent en andere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.
 • Het schriftelijke theorie-examen volgt in de regel op het speelexamen en wordt in een groep afgenomen.
 1. De kandidaat overhandigt twee kopieën van de te spelen bladmuziek, voorzien van zijn/haar (pas)foto, in de juiste speelvolgorde aan de coördinator of gastvrouw/gastheer.

 

JURERING

 1. Alle kandidaten worden door een vakbekwame jury beoordeeld.
 2. De eigen docent van de kandidaat maakt geen deel uit van de jury.
 3. De jury noteert haar bevindingen op een beoordelingsformulier.
 4. Het juryberaad is vertrouwelijk, staat niet ter discussie en wordt niet openbaar gemaakt.
 5. Geslaagde kandidaten ontvangen na hun examen een getuigschrift en het beoordelingsformulier.
 6. Mocht een kandidaat onverhoopt niet slagen dan ontvangt hij/zij een Bewijs van Deelname en het beoordelingsformulier, met de uitnodiging om volgend jaar opnieuw examen te doen.